Janny Trouw versterkt team netwerkcoördinatoren

Ze was vanuit de ZLTO al langer gedetacheerd bij Glastuinbouw Nederland voor de telers van zachtfruit onder glas, maar met ingang van 1 december aanstaande treedt Janny Trouw volledig in dienst als netwerkcoördinator.

“Ik blijf grotendeel hetzelfde werk doen, maar nu volledig als medewerker van Glastuinbouw Nederland”, geeft Janny aan, net nadat ze onder toeziend oog van directeur Ruud Paauwe haar handtekening heeft gezet onder de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat ze als netwerkcoördinator actief is voor de landelijke commissie Aardbei (inclusief de vollegrondsteelt), maar ook voor de snelgroeiende groep telers van houtig kleinfruit onder glas, zoals bramen en frambozen. “Daarnaast word ik het aanspreekpunt voor telers die met hun teelt niet vallen onder de grote vruchtgroenten of de bladgewassen. Denk bijvoorbeeld aan sperziebonen onder glas. Met mijn achtergrond in de vollegrondsgroenten, heb ik de afgelopen 15 jaar bij ZLTO ook in deze gewassen de nodige ervaring opgedaan.”

Gewaardeerd aanspreekpunt
Annelies Hooijmans, coördinator van de ondernemersnetwerken van Glastuinbouw Nederland, is blij met de uitbreiding van haar team. “Met Janny volledig aan boord, is het netwerk compleet en beschikken alle glasteelten over een eigen aanspreekpunt en coördinator. Gezien de vele uitdagingen waarmee ondernemers in de glastuinbouw worden geconfronteerd, is dat erg belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat Janny voor haar groep telers een ervaren en gewaardeerd aanspreekpunt zal zijn. Dat hebben de afgelopen jaren al aangetoond.”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020