Jonge talenten al vroeg binden aan de glastuinbouw

Een groep niveau 4-studenten teelt & techniek van Yuverta, voorheen Helicon, mbo Geldermalsen bracht op 2 december een bedrijfsbezoek aan Deliflor en Beekenkamp in Maasdijk. Het bezoek stond in het teken van het thema vermeerderen.

Het bezoek is onderdeel van een brede samenwerking met Yuverta, waar kwekers in de Bommeler- en Tielerwaard de ondernemerspraktijk in het onderwijs brengen. En dat op een proactieve manier.

Contact met ondernemers
Jacqueline Kroon, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland: “We delen onze kennis, ervaring en ons netwerk op de manier die het beste bij het onderwerp en de studenten past. Dat kan zijn als gastdocent of door excursies, hoogwaardige stages en contextrijke praktijkopdrachten. We betrekken jongeren bij wat er speelt in hun gebied of sector en brengen ze in contact met ondernemers. Samen met onderwijs, onderzoek en werkveld zorgen wij er voor dat meer jonge mensen geïnteresseerd raken in het vakgebied en dat zij praktijkgericht onderwijs krijgen. Zo hopen we talent al in een vroeg stadium aan de glastuinbouwsector te binden.”

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2023