Kansen biomassa tuinbouw als belangrijke grondstof bouwsector

Tijdens de bijeenkomst ‘Building Business with Biomass Heroes’ van Bio Treat Center en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), die vorige maand werd georganiseerd, stond de verbinding tussen de tuinbouw en de bouwsector centraal. Hoe kan bio-massa uit de tuinbouw doorbreken als belangrijkste grondstof voor de bouw? Diverse sprekers lieten hun licht schijnen op het thema.

In acht pitches presenteerden bedrijven hun innovatie waarmee zij biomassa al met bouw verbinden. Conclusie: biomassa is de grondstof voor de bouw; niks duurzaam dromen maar de woning van morgen.

Tuinbouw is er klaar voor
Sjraar Hoeijmakers, voorzitter TOP ZUID, schetste een beeld van een innovatieve sector die continu bezig is met het bedenken en realiseren van duurzame oplossingen. “Het slim omgaan met reststromen en het waar mogelijk valoriseren naar een hoogwaardig product is een belangrijk aandachtspunt in de tuinbouw. Het lijkt eenvoudig. Er is een enorme hoeveelheid biomassa die in potentie een bron voor tal van materialen is, maar de realiteit is dat we nog steeds gebruikmaken van traditionele afzetkanalen die tegen hun maximale verwerkingscapaciteit aanlopen.”
Op welke wijze integreren we de nieuwe kansen in nieuwe toepassingen? “Daarvoor is meer nodig dan alleen technische innovatie. We moeten het systeem veranderen, nieuwe logistieke systemen ontwikkelen en innovatieve samenwerkingsvormen verkennen. Een combinatie van technische, sociale en systeeminnovatie, waarbij ook geheel nieuwe teelten voor ogen staan.”

Koudwatervrees
Jan Willem van de Groep, duurzaam ondernemer in de bouw, liet zien dat biomassa als materiaalkeuze een enorme stap voorwaarts betekent in de verduurzaming van de bouwsector. “Meer en meer worden innovatieve concepten ontwikkeld én gerealiseerd. Maar de structuur van de sector lijkt een doorbraak van kansrijke en haalbare technieken en producten, met minimaal vergelijkbare eigenschappen als traditionele alternatieven, in de weg te staan. De combinatie van koudwatervrees in de sector en onwetendheid bij de consument doet de rest.”

Innovatieve ideeën
In acht pitches lieten ondernemers zien met welke innovatieve ideeën zij aan de slag zijn gegaan. Het bleek genoeg voer voor discussie aan de verschillende thematafels. Veelbesproken onderwerpen waren het belang van transparante communicatie, wet- en regelgeving en het daadwerkelijk stimuleren van de uitrol en opschaling van haalbare concepten. Er wordt weliswaar een scala aan nieuwe producten ontwikkeld, maar de trajecten zijn lang en nog te weinig innovaties dringen door naar de markt. Een directe verbinding tussen biomassa, technologie en toepassing in de bouw - zowel experimentele als projectmatige opschaling - is dan ook strikt noodzakelijk.

Pilotprojecten tuinbouw
Bio Treat Center gaat in samenwerking met SIGN op korte termijn aan de slag met de ontwikkeling van een aantal pilotprojecten waarin de tuinbouw rechtstreeks wordt verbonden met bouwgerelateerde toepassingen. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in deelname aan een pilotproject kunnen contact opnemen met Dewi Hartkamp van SIGN.
Klik hier voor een filmimpressie van de conferentie Building business with Biomass Heroes.

SIGN

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2020