Kas Topics: CO2-sectorsysteem en handboek bestuurders

In deze KasTopics gaat directeur Ruud Paauwe in op de stand van zaken van het overleg met de ministeries van LNV, EZK en Financiën over het CO2-sectorsysteem. Verder presenteert hij het handboek van Glastuinbouw Nederland, bestemd voor nieuwe bestuurders en commissieleden. Afsluitend kijkt Ruud Paauwe vooruit naar de komst van Adri Bom-Lemstra als nieuwe voorzitter en de toekomstige invulling van KasTopics.

Heeft u naar aanleiding van deze Kas Topics vragen of suggesties, laat ons dit dan weten via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Bekijk hier alle edities van KasTopics.

Ruud Paauwe

Glastuinbouw Nederland - © 2021