KasTopics: Waterkwaliteit, voorjaarsnota en belang van een convenant

De Waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland over 2022 laat zien dat er ten opzichte van 2021 een lichte vooruitgang is geboekt. Positief, maar om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen, zijn nog flinke stappen nodig; én een grotere inzet van alle betrokken partijen. In deze KasTopics met Glastuinbouw Nederland voorzitter Adri Bom-Lemstra aandacht voor de waterkwaliteit, de Voorjaarsnota en het belang van een convenant.

Bekijk deze Kas Topics hier.

Heeft u naar aanleiding van deze Kas Topics vragen of suggesties, laat ons dit dan weten via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl. Bekijk hier alle edities van Kas Topics.

Adri Bom-Lemstra

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023