'Kennis in je Kas is voor en door telers'

Via Kennis in je Kas (KijK) worden de onderzoeksprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof gefinancierd en gecontinueerd. Op die manier kan de Nederlandse glastuinbouw haar innovatiekracht en internationale positie verder versterken.

Teler Arnoud van der Knaap, lid van de programmaraad van Kennis in je Kas, zet in deze video het ontstaan, de noodzaak en de werkwijze van KijK bondig en helder uiteen.

Lees hier meer over Kennis in je Kas.

Glastuinbouw Nederland - © 2021