Kennis over verspreiding plantenvirussen belangrijk voor preventie

Nederland speelt internationaal een belangrijke rol in de import, export en teelt van uitgangsmateriaal, groenten, bloemen en fruit. Het is daarom belangrijk dat Nederlandse handelsstromen en teelten gevrijwaard blijven van schadelijke organismen. In de PPS ‘Fytosanitair belangrijk voor Nederland BV’ wordt daarom kennis ontwikkeld over organismen die een concrete bedreiging vormen voor de Nederlandse teelt en handel. Er zijn meerdere werk-pakketten.

Een van de werkpakketten betreft ‘Virussen en viroïden en hun pathways’. Doel is de belangrijkste pathway’s ofwel verspreidingsroutes in kaart te brengen van verschillende virussen en viroïden om te voorkomen dat schadelijke virussen Nederland binnenkomen, danwel snel te kunnen handelen bij een acute uitbraak.

Verspreidingsroute verschillend
De laatste jaren wordt de glastuinbouw namelijk steeds vaker geconfronteerd met (de dreiging van) virus- en viroïdenaantastingen. De directe impact hiervan kan uiteenlopen van gering (latent aanwezig) tot aan ruiming van kassen omdat ze een quarantaine status hebben. Afhankelijk van het type virus is de verspreidingsroute verschillend. Bepaalde insecten als trips en witte vlieg kunnen virussen overbrengen, maar ook mensen en materialen als het een mechanisch overdraagbaar virus betreft. Kennis over het type virus en verspreiding is dus heel belangrijk om het risico van het virus in te schatten en om de juiste maatregelen voor preventie te treffen. Om deze reden zijn van vijf verschillende plantenvirussen, die op verschillende manieren worden verspreid, de belangrijkste kenmerken op een rij gezet in factsheets. De linkjes naar de factsheets staan hieronder, maar de factsheets zijn ook te downloaden onderaan dit bericht.

Focus op twee typen virussen
Voor het onderzoek ligt in dit werkpakket de focus op twee typen virussen. Dit betreft het mechanisch overdraagbaar Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) en het Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) dat door de tabakswittevlieg (Bemisia) wordt overgebracht en wordt gezien als een groot potentieel gevaar voor de Nederlandse productie van komkommer, courgette en tomaat. Het afgelopen jaar is onderzoek uitgevoerd aan ToBRFV. Dit jaar zal het onderzoek zich met name richten op de potentiele pathway’s van het ToLCNDV. Dit werkpakket binnen deze PPS ‘Fytosanitair belangrijk voor Nederland BV’ wordt uitgevoerd onder leiding van René van der Vlugt door Wageningen Plant Research, in samenspraak met NVWA, Naktuinbouw, Plantum, VBN, G&FH en Glastuinbouw Nederland. Financiering vindt plaats door het Ministerie van LNV via de Topsector T&U en de samenwerkende keten partijen en Stichting Kennis in je Kas.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2021