Ketendialoog Duurzame Gewasbescherming in de sierteelt

LTO Glaskracht Nederland organiseert, onder leiding van voorzitter Sjaak van der Tak, op 30 oktober een ontbijtsessie ‘Ketendialoog duurzame gewasbescherming in de sierteelt’. De focus in de glastuinbouw komt meer en meer te liggen op duurzaamheid en is de kern van het programma Verantwoorde Glastuinbouw van LTO Glaskracht Nederland.

LTO Glaskracht Nederland wil de best practices in de sierteeltsector en de feitelijke kennis rond gewasbescherming tijdens deze ontbijtsessie bespreken met de diverse schakels in de keten. Wij nodigen daarom graag telers, handelaren, exporteurs en de retail in de sierteeltsector uit om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij de sierteeltsector verder kunnen verduurzamen. Om een gezamenlijke duurzame koers te kunnen uitzetten is het van belang elkaar beter te leren kennen. Want welke stappen neemt een teler tijdens de teelt? En hoe passen die in het eisenpakket van de handel en retail?

Kom ontbijten
Wij lichten de visie van de glastuinbouw en de geïntegreerde gewasbescherming toe en laten dit ook in de praktijk zien. Dit gebeurt op het bedrijf Gerbera United. Ketenpartijen kunnen vervolgens in een korte pitch aangeven wat hun wensen zijn ten aanzien van duurzame sierteeltproducten in het winkelschap. Er is voldoende ruimte voor discussie en we hopen tot goede en werkbare afspraken te komen voor onze mooie bloemen en planten. De bijeenkomst vindt plaats op 30 oktober vanaf 07.30 uur in Moerkapelle, waar een heerlijk ontbijt voor u klaar staat. U kunt zich hier opgeven voor deze bijeenkomst.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies