Komkommertelers laten zich bijpraten over actuele rassenaanbod

De algemene ledenvergadering (ALV) van de gewascoöperatie Komkommer stond op dinsdag 29 november vooral in het teken van het aanbod van nieuwe komkommerrassen. Voor deze middag werden niet alleen leden, maar ook niet-leden van de gewascoöperatie Komkommer uitgenodigd. Vier zaadhuizen presenteerden hun rassen, waarbij uiteraard de actuele knelpunten alle aandacht kregen.

De beschikbaarheid van resistente rassen stond centraal bij de vier sprekers. Gezien het krimpende pakket aan gewasbeschermingsmiddelen, wordt het belang van resistente rassen ook voor komkommertelers steeds groter. Maar in de presentaties van de vier zaadveredelingsbedrijven kwamen ook het landelijke areaal en de ervaringen met de belichte komkommerrassen aan bod.

Lopend onderzoek
Naast het zeer interessante en informatieve gedeelte over de nieuwe rassen werden de aanwezige telers tijdens de ALV ook bijgepraat over de actualiteiten van de gewascoöperatie. De diverse lopende onderzoeken zijn besproken. Twee daarvan werden uitgebreid toegelicht door Jeannette Vriend, specialist Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland. Specifiek werd er aandacht gevraagd voor het bijwonen van bijeenkomsten over de onderzoeken door telers. Telers kunnen er immers voor zorgen dat onderzoeken worden uitgevoerd met input vanuit de praktijk.

De presentaties van de vier zaadbedrijven zijn toegevoegd als bijlagen.

Mark Meijers

Glastuinbouw Nederland - © 2024