‘Koning Rucola’ gaat voor smaak en houdbaarheid

Hoe geef je als teler de gezonde boodschap van groenten en fruit door? “Het is belangrijk dat mensen bewust worden dat het eten van een salade beter en ver-standiger is dan een gevulde koek. Als je op een warme dag op het strand om je heen kijkt, dan schrik je toch wel.” Aan het woord is Merijn Vreugdenhil uit Naaldwijk. Hij teelt rucolasla en spinazie.

Merijn is eigenaar van Vreugdenhil Vegetables uit Naaldwijk. Zijn bedrijf geeft groente ook letterlijk door, want hij levert de rucolasla en spinazie aan de grote groenteverwerkende bedrijven in Nederland. “Daar wordt de groente gewassen en verpakt voor de bekende supermarkten.”

Gebruiksgemak is van groot belang om de consument vaker te laten kiezen voor gezond en duurzaam. Geeft de gezondheidstrend ook een impuls aan het teeltbedrijf? “Niet heel direct, maar dat is ook niet relevant. Het gaat om het grotere belang voor de mensheid en niet om mijn omzetplus. Dat spinazie goed voor je is, leer je al als kind. En dat vooral ook jongeren de rucola hebben ontdekt, is uit oogpunt van gezondheid een positieve ontwikkeling.”

Trendy en vol smaak
De omschrijving ‘koning rucola’ gaat hem iets te ver, maar feit is dat Merijn Vreugdenhil al dertien jaar gespecialiseerd is in de teelt van deze slasoort. Zijn producten liggen, via de verwerkende bedrijven, in de schappen van de bekende supermarktketens. Zijn teeltplan bestaat voor 90% uit rucola, in de winter afgewisseld met ‘babyspinazie plus’. Toeval of niet, het zijn beide trendy groenten die nadrukkelijk in de belangstelling staan van de jongere consumenten.

De eerste zes tot zeven jaar realiseerde het bedrijf van Merijn een flinke groei, inmiddels is de afzetmarkt aardig gestabiliseerd. “Kropsla is min of meer verdrongen door rucola, uiteraard mede dankzij de opmars van de voorverpakte zakjes.” Vreugdenhil moet het vooral hebben van de kwaliteit. “Tegen de volumes uit Spanje en Italië kunnen we sowieso niet op. Smaak en houdbaarheid, dat zijn onze sterke punten.”

Om die reden kiest Merijn in de winter voor de teelt van spinazie. “In de donkere weken kunnen we de kenmerkende smaak van rucola niet garanderen. Met belichting gaat dat wel, maar dat is gezien de korte periode – van half november tot begin februari – niet rond te rekenen. Belichting is prima voor de kwaliteit van de sla, maar niet voor mijn portemonnee.”

Oogst
De winter is niet alleen voor Nederlandse rucolatelers lastig, ook de collega’s in Italië hebben moeite om in januari de beoogde kwaliteit te leveren. “Daar telen ze rucola buiten, dat is in Nederland geen optie.” Rasontwikkelingen bieden volgens Merijn Vreugdenhil wellicht meer perspectief. “We hebben nu een soort die redelijk doorgroeit in de winter.”

Maar de tijdelijke overstap naar spinazie – iets groter dan babyspinazie – bevalt hem ook prima. Belangrijk voordeel is dat hij gebruik kan maken van dezelfde oogstmachine. “We vullen slim enkele weken het gat op tussen de vollegrondsteelten in Spanje en Nederland. Spinazie is echt een vollegrondsproduct. Wij leveren een nicheproduct en zijn op tijd weer van de markt. Want als de akkerbouw ermee gaat beginnen, is er voor de tuinbouw geen ruimte meer.”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024