Landelijke commissie en gewascoöperatie Gerbera versterken elkaar in zwaveldossier

Team Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland werkte intensief samen met de netwerkcoördinatoren van Glastuinbouw Nederland aan het dossier om zwavel beschikbaar te houden voor de glastuinbouwsector, na afschaffing van de RUB-lijst.

Belangrijke preventieve toepassing
Zwaveltoepassing middels verdamping is een belangrijke preventieve toepassing tegen meeldauw en levert daarmee een grote bijdrage aan een effectieve beheersing van meeldauw in het IPM-systeem gerbera.

Zwaveltablet beschikbaar voor gerberatelers
Er zijn vanuit Glastuinbouw Nederland diverse gesprekken gevoerd met de toelatingshouder Afepasa uit Spanje. Als belangrijke stap voor het opbouwen van het dossier en goed aan te laten sluiten bij de Nederlandse praktijk heeft de Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland met de toelatingshouder een gerberabedrijf bezocht. Tijdens dit bezoek is de situatie in de gerberateelt beproken: hoe gaan telers om met zwavel en wat is noodzakelijk voor een effectieve toepassing? Dit leidde ertoe dat het zwaveltablet, een nieuw product voor de Nederlandse markt, nu ook daadwerkelijk beschikbaar is voor de gerberatelers.

Intensieve samenwerking loont
Het is goed om te zien dat de gewascoöperatie Gerbera open staat voor ondersteuning van dit dossier om te komen tot een definitieve toelating. De samenwerking binnen Glastuinbouw Nederland van de landelijke commissie Gerbera en gewascoöperatie Gerbera blijken elkaar duidelijk te versterken.

Mark Meijers

Glastuinbouw Nederland - © 2020