LED: magische grens 40 kg/m2 in paprika gerealiseerd

Hoewel de huidige proef nog twee weken doorloopt moest er afgelopen week al een belangrijke keuze worden gemaakt voor het komende teeltseizoen. Welk spectrum hangt er komend seizoen boven de paprika’s? Een spectrumproef is in de tussentijd opgezet bij Plant Lighting om met name antwoord te krijgen op de vraag: hoe kunnen we zorgen dat een paprika voldoende strekking laat zien in de winter?

Na 40 oogstweken is in het project ‘Jaarrond paprika met LED’ de toch wel magische grens van 40 kg/m2 in paprika gerealiseerd. Opvallend is dat dit resultaat wel in slechts 1 van de 4 lichtbehandelingen is gerealiseerd. Namelijk het lichtrecept met een combinatie van 80 µmol/m2/s Son-t, 120 µmol/m2/s LED (spectrum RBW) en 20 µmol/m2/s LED verrood. De overige drie lichtbehandelingen liepen direct bij het oogsten in de belichtingsperiode een achterstand op die tot twee weken voor het einde van de teelt is opgelopen naar 4 tot 6 kg/m2. Een echte verklaring voor dit verschil hebben we nog niet. Mogelijk dat dit een effect is van het aandeel verrood die in de combinatie hybride/LED/verrood het hoogst was, of is het de totale balans binnen het spectrum? In andere gewassen is eerder aangetoond dat verrood de verdeling van assimilaten naar de vruchten stimuleert.

Strekking te laag
Hoewel het gewas productietechnisch een goed resultaat heeft geleverd, is er nog geen optimaal teeltrecept voor het telen van paprika’s in de winter. Richting het einde van de teelt zijn er twee hoofdvragen die om meer verdieping vragen:

  1. De strekking van het gewas was in de winter te laag, wat zorgt voor een onwerkbaar gewas wanneer arbeid grootschalig uitgevoerd zou moeten worden.
  2. De verminderde strekking bleef ook na toename van het buitenlicht lang aanhouden en de productie bleef juist in het voorjaar en zomer achter. In deze laatste fase van de teelt zien we dit onder andere terug in een te laag vruchtgewicht.

Onderzoek naar spectrum
Om die eerste vraag te beantwoorden is er bij Plant Lighting spectrum onderzoek uitgevoerd in klimaatkamers met winterdaglicht-simulatie plus zes verschillende recepten bijbelichting. De focus lag hierbij op het verlagen van PSS-waarde (verhouding rood/verrood), door het verhogen van het aandeel verrood in het lichtspectrum. Na ruim zes weken werden de eerste vruchten geoogst en waren de verschillen in internodia lengte en dikte duidelijk zichtbaar. Hoewel de daglichtsimulatie zoals verwacht de meeste strekking gaf is er gekozen om verder te gaan met twee spectra met een gelijke PSS waarde. Het verschil tussen de twee spectra is dat die enerzijds wordt gerealiseerd door het enkel toevoegen van meer verrood en in het andere spectrum wordt ook een deel rood vervangen door groen. Zo zal duidelijk worden of vooral de PSS waarde bepalend is voor de gewasrespons, of dat ook het aandeel groen en blauw in het spectrum nog een duidelijk toegevoegde waarde heeft. De nieuwe proef gaat half september van start.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en gefinancierd door Signify, de gewascoöperatie Paprika en het programma Kas als Energiebron. Dit is het innovatie- en actieprogramma van het ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland.

Kas als Energiebron

Lisanne Schuddebeurs (Delphy)

Glastuinbouw Nederland - © 2021