Leden Regio Friesland-NOP-Overijssel uiten hun zorgen, maar zien ook kansen

Een goede opkomst met vooral veel jonge ondernemers, dat kenmerkte de ledenbijeenkomst van Regio Friesland-NOP-Overijssel op dinsdag 7 september bij teeltbedrijf Bredefleur in Luttelgeest. In aanwezigheid van voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland werd uitgebreid gesproken over de punten van zorg op verschillende dossiers, maar werden vooral ook kansen geformuleerd.

Na de rondleiding door dit prachtige sierteeltbedrijf, onder begeleiding van ondernemer Thomas Evers, volgde een levendige bijeenkomst. Voor Adri Bom-Lemstra was het een inspirerende gelegenheid om nader kennis te maken met de ondernemers in deze regio, voor de telers zelf was het een aangenaam weerzien na een periode van digitaal overleg vanwege de coronapandemie.
Rode draad bij alle thema’s die de revue passeerden was het belang om kort op de bal te zitten bij de diverse overheden, zowel lokaal, regionaal, landelijk en Europees. De lobby is vooral een taak voor Glastuinbouw Nederland. Tevens kunnen ondernemers worden geassisteerd bij hun contact met gemeente en provincie.

Duurzame energieopwekking
Het energiedossier baart veel ondernemers zorgen. De ambitie om te verduurzamen is groot, maar de overheid laat verstek gaan bij het creëren van de juiste randvoorwaarden. Als voorbeeld noemde Adri Bom-Lemstra de ODE-heffing. “Ook de lobby voor CO2-beschikbaarheid is zorgelijk.” Dat het WKK-vermogen in onze sector een rol kan spelen in het faciliteren van duurzame energieopwekking – zon en wind – wordt gezien als een kans voor de sector. Lokaal is het van belang om op dit thema aansluiting te houden op de RES (Regionale  Energie Strategie), zo luidt de boodschap aan de telers. Afhankelijk van de situatie kan de glastuinbouw een bijdrage leveren aan de energievoorziening van de gebouwde omgeving.

Plantgezondheid en arbeid
Plantgezondheid - met name de beschikbaarheid van middelen - is voor de teeltbedrijven eveneens een punt van zorg en aandacht. De toelatingsprocedure, ook voor groene middelen, duurt nog steeds lang. Bovendien is de glastuinbouw voor de afzet van gewasbeschermingsmiddelen een kleine markt. De voorzitter van Glastuinbouw Nederland sprak de zorg uit dat de maatschappij eisen stelt die voor de sector niet hanteerbaar zijn. “Toch vraagt die maatschappij uiteindelijk om een duurzame sector. Dit betekent dat we maximaal moeten inzetten op biologie en techniek, met correctiemiddelen als sluitpost.”
De druk op de Europese arbeidsmarkt neemt toe. Dit is in toenemende mate ook merkbaar op de teeltbedrijven. Algemene opvatting onder de aanwezige ondernemers was om de CAO voor de sector in orde te maken. Daarbij werd het idee geopperd om een splitsing aan te brengen tussen de voorwaarden (kunnen langer van toepassing zijn) en de loontabellen (periodiek aanpassen).

Positie behouden
Gezondheid en Geluk is een thema dat door Glastuinbouw Nederland is opgepakt. “Er is zoveel positiefs dat we als sector kunnen uitdragen. Dit is iets waar alle ondernemers aan kunnen bijdragen. Zij zijn de beste ambassadeur voor de sector. Dit is nodig om als bedrijfstak glastuinbouw een positie te behouden in de samenleving”, zo benadrukte Adri Bom-Lemstra.

Glastuinbouw Nederland - © 2024