Ledenraadpleging Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming start 17 augustus

De ledenraadpleging over het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming voor de glastuinbouw vindt plaats van 17 tot en met 30 augustus door middel van een enquête. Alle leden glastuinbouwondernemers van Glastuinbouw Nederland ontvangen maandagmiddag 17 augustus per e-mail de informatie over het uitvoeringsprogramma inclusief de link naar de enquête.

Glastuinbouw Nederland voorzitter Sjaak van der Tak roept u op deze enquête in te vullen om een beeld van u te krijgen of dit uitvoeringsprogramma voldoende aansluit bij de praktijk en of het perspectief biedt.

Elke sector voert zelf een ledenraadpleging uit. Hieruit vindt besluitvorming op sectorniveau plaats. De uitkomsten geven input voor het standpunt van Glastuinbouw Nederland. Dit standpunt wordt ingebracht bij LTO Plant, waarna een breder LTO standpunt wordt opgesteld. Dat leidt uiteindelijk tot het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming dat minister Schouten aanbiedt aan de leden van de Tweede Kamer.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2020