Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 bedraagt het minimumloon € 1.648,80 per maand. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het minimumloon dat gold per 1 juli.

Ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. De minimumbedragen die in de eerste helft van 2021 gaan gelden, heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind vorige week gepubliceerd in de Staatscourant.
Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021 € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is wat werkgevers minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden aangepaste bedragen. Er is geen vast minimumloon per uur. De werkgever deelt daarvoor het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur).

Verhoging minimumloon 2021 van 0,29%
De stijging van 0,29% is opvallend klein. De laatste jaren steeg het minimumloon meer. Per 1 juli 2020 was er nog sprake van een stijging van 1,6%, voor januari vorig jaar gold een stijgingspercentage van 1,1%. Per juli 2019 moesten werkgevers rekening houden met een minimumuurloon dat 1,23% hoger lag en per 1 januari 2019 was sprake van een stijging van 1,34%. Per 1 juli 2018 was het nog 1,03% en per 1 januari van dat jaar 0,81%.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020