Lijsttrekkers politieke partijen Westland aan het woord

LTO Glaskracht Westland heeft aan de lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart aanstaande een aantal vragen voorgelegd over de glastuinbouw. Een overzicht van hun antwoorden.

Alle partijen die meedoen aan de verkiezingen hebben gereageerd op onze vragen. Mogelijk dat dit u kan helpen bij het maken van uw stemkeuze.

De volgende vragen zijn aan alle partijen voorgelegd:

1.    De Nederlandse glastuinbouw is de eerste en grootste gebruiker van natuurlijke aardwarmte. We besparen met aardwarmte 75 miljoen m3 aardgas per jaar. Via warmtenetten kunnen glastuinbouwbedrijven, met andere leveranciers en gebruikers, restwarmte en aardwarmte uitwisselen. Welke rol heeft in uw optiek de gemeente op dit punt?

2.    Goed werkgeverschap is voor onze bedrijven essentieel. Veel gezinnen leven van de glastuinbouw en het bedrijfsleven eromheen. Ook jongeren vinden er vaak werk. Het gaat dan niet alleen om productiewerk, maar steeds meer ook om medewerkers voor functies in de verkoop en marketing, laboratoria en onderzoek, techniek, logistiek en personeelsbeleid. Doorgroeien naar managementfuncties kan ook. Samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs (onder andere via SOB Westland) is belangrijk om jongeren te interesseren voor deze uitdagende sector. Welke rol ziet u voor de gemeente Westland?

3.    Nederland is de kraamkamer van biologische gewasbescherming. We gebruiken in kassen elk jaar dik 15 miljard insecten en mijten die schadelijke dieren en schimmels uitschakelen. De biologische bestrijders vervangen zo steeds meer van de chemische gewasbeschermingsmiddelen. Wij vragen van gemeenten om hun eigen beplanting en maaibeleid met ons af te stemmen om nieuwe bronnen voor ziekten en plagen te voorkomen. Dat kan betekenen dat in en rond een kassengebied de bermen anders gemaaid worden dan rond een natuurgebied. Hoe kijkt u daar tegenaan ?

4.    Vanaf 1 januari 2018 moet de glastuinbouw het restwater van gewasbeschermingsmiddelen zuiveren. In het Westland willen we dat gezamenlijk aanpakken door dat niet apart op de bedrijven te doen, maar door gewasbeschermingsmiddelen er in de zuiveringsinstallatie (AWZI) uit te laten halen waardoor alle water (niet alleen van de glastuinbouw) wordt gezuiverd. Bent u voorstander van een collectieve aanpak of gaat u liever voor individuele oplossingen?  

5.    Herstructurering is vooral een zaak van samenwerking met en tussen bedrijven en overheden. Het is een proces van jaren werk en geen traject van lange halen snel thuis. Wel zal er voor een vlotte herstructurering sprake moeten zijn van goede facilitering en schuifruimte. Wat kan een gemeente hieraan doen, vindt u?  

Een overzicht van stellingen wordt morgen gepubliceerd in Het Hele Westland. Bekijk de pagina hier.

Voor de volledige verkiezingsprogramma’s verwijzen wij uiteraard door naar de websites van de diverse politieke partijen.

Glastuinbouw Nederland - © 2024