Lisianthus onder full-LED: hoe reageert het gewas?

Plant Lighting doet onderzoek naar LED-belichting bij lisianthus. Door de hoge intensiteiten belichting bij dit gewas kan met LED veel worden bespaard aan elektra. Echter, in de praktijk waren nog veel vragen over de reactie van lisianthus op LED-licht. geven het ontbreken van warmtestraling en het andere lichtspectrum geen problemen met de teeltsnelheid en de strekking?

In klimaatcellen is een aantal fundamentele vragen beantwoord. In het najaar van 2021 gaan de kasproeven van start in het onderzoek ‘Lisianthus toekomstbestendig stap één: minder elektra met LED’.

Klimaatcelproeven
In de klimaatcellen van Plant Lighting is de winter gesimuleerd met daglichtsimulatoren. Het winterdaglicht is aangevuld met verschillende manieren bijbelichting (300 µmol/m2/s). Uit de eerste proef is gebleken dat lisianthus telen onder een full-LED spectrum prima kan. Wel bleek het noodzakelijk om een minimale dosis verrood aan het spectrum toe te voegen, anders treedt er een teeltvertraging op van minimaal één week. Zonder verrood is het moment van belichten sterk bepalend voor de bloeisnelheid: wanneer je de dag start met zonlicht levert dit tenminste één week teeltvertraging op, ten opzichte van wanneer je de dag eindigt met zonlicht.
In de tweede proef is full-LED tegen hybride spectra getoetst, waarbij in alle spectra minimaal een kleine dosis verrood aanwezig was. Uit deze proefronde is gebleken dat een hybride spectrum met LED R/B (50 LED/50 SON-T) al voldoende verrood bevat, immers de teeltduur was namelijk hetzelfde als dat van de full-led R/B/Vr referentie. De warmtestraling van de SON-T blijkt dus niet bij te dragen aan een versnelde teelt bij gelijke luchttemperatuur.
In een derde proef was de kennis over de reactie van lisianthus op het lichtspectrum verder aangescherpt. Er is ook gestuurd op het voorkomen van overmatige strekking door het verrode aandeel van de belichting aan het einde van de teelt uit te zetten. In geen van de bovenstaande proeven zijn groeiregulatoren gebruikt. Een hoog aandeel wit (50%) in het armatuur leek weinig toe te voegen, de teeltduur was niet anders dan wanneer er slechts 10% wit in het armatuur zat.

Kasproeven
Het doel van de kasproeven is om aan te tonen of het telen van lisianthus onder full-LED een vergelijkbaar of beter resultaat geeft dan een teelt onder hybride belichting. Daartoe worden drie proefkassen ingericht bij Vertify in Honselersdijk. Er worden in totaal 3 opeenvolgende teeltrondes uitgevoerd, lopende van september tot april. Deze teeltrondes vallen in de periode waarin belichting naar verwachting het grootste effect zal hebben op de groei en ontwikkeling van het gewas. In de proef worden de volgende (hoofd)rassen getoetst: Rosita 3 Pure White, Rosita 3 Blue, Rosita 3 Pink Imp. en Excalibur 3 Hot Lips. Tijdens en na de teelt worden fotosynthese, takgewicht, teeltduur, en vaasleven gemeten. De gewascoöperatie Lisianthus gaat de proef intensief begeleiden.

Het project wordt uitgevoerd door Plant Lighting en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie lisianthus, en Signify. Florensis en Sakata leveren plantmateriaal. De kasproef is in samenwerking met Vertify.

Kas als Energiebron

Stefan van den Boogaart, Plant Lighting

Glastuinbouw Nederland - © 2024