Living Lab (tuinbouw)reststromen: opschalen van circulaire toepassingen

Ondernemers die aan de willen met reststromen uit de tuinbouw, doen er goed aan een bezoek te brengen aan het Living Lab in Bleiswijk. Dit lab biedt naast experimenteerruimte en faciliteiten, de mogelijkheid om circulaire toepassingen op te schalen zonder zelf veel in voorzieningen te moeten investeren.

Daarnaast is er in het Living Lab ook ruimte voor ontmoetingen tussen ondernemers, makers en marktpartijen. Samen met de regionale Greenports organiseert Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) bijeenkomsten over thema’s als meststoffen, veenvervanging, bouwmaterialen en verpakkingen.
Ondernemers die reststromen willen laten voorbewerken, kunnen bij het lab verschillende bewerkingen laten uitvoeren onder een voucherregeling van SIGN. Daarbij wordt tot 50% van de kosten gedekt. Bij interesse kan contact worden opgenomen met Laila Kestem, telefoon 06 114 311 47.

Circulaire toepassingen
SIGN werkt zelf ook aan circulaire toepassingen van reststromen uit de glastuinbouw met ontwerpers en studenten van diverse opleidingen. Het programma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 van SIGN voorziet in lokale Living Labs, waar ondernemers aan de slag kunnen om tuinbouwreststromen te behandelen voor een hoogwaardigere toepassing. Uitgangspunt is om toepassingen te zoeken voor zowel vezels als perssap. Zo lopen er verschillende projecten om perssap geschikt te maken als circulaire meststof of reinigingsmiddel. De vezels zijn in te zetten voor plaatmateriaal, verpakkingen en als grondstof voor mycelium. SIGN en Dijkshoorn Recycling in Bleiswijk werken daarbij samen met onder andere TU Delft, Universiteit Utrecht en Hogeschool InHolland.

In de bijlage de PDF van SIGNaal 38, de nieuwsbrief van SIGN die geheel in het teken staat van Living Lab Bleiswijk.

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2022