Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie wordt makkelijker en duidelijker voor werkgevers

Veel werkgevers in de agrarische sector hebben moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de re-integratie, al zijn zij zich daar vaak niet van bewust. Om werkgevers te ontzorgen, komt er per 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

De volgende zaken veranderen:

  • Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering die hen ontlast. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
  • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De medewerker zelf krijgt een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV vormt straks niet langer een eigen medisch oordeel, maar volgt het medisch advies van de bedrijfsarts.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.
  • Wil je weten hoe andere werkgevers zich voorbereiden op langdurige ziekte van werknemers, ga dan naar deze website. Hier zijn verhalen van collega-werkgevers te bekijken over welke keuzes zij hebben gemaakt. Ook is er een keuzekaart met een overzicht van de mogelijkheden voor een werkgever om aan zijn verplichtingen te voldoen rond ziekte en re-integratie.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sazas
Veel werkgevers in de land- en tuinbouw hebben een ziekteverzuimverzekering afgesloten bij Sazas. Ook Sazas heeft een MKB verzuim-ontzorgverzekering ontwikkeld. Meer informatie over deze verzekering treft u hier.

Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Glastuinbouw Nederland - © 2020