LTO Glaskracht Nederland stuurt brandbrief aan gemeentebestuur Zuidplas: huisvestingsknelpunten arbeidsmigranten nú oplossen

Samen met twaalf vooraanstaande glastuinbouwbedrijven uit de gemeente Zuidplas heeft het regiobestuur Midden Zuid-Holland van LTO Glaskracht Nederland een brandbrief aan het College van B&W van gemeente Zuidplas gestuurd. Naar aanleiding van recente handhavingsacties is er sprake van een acuut huisvestingsprobleem ontstaan voor arbeidsmigranten.

LTO Glaskracht MZH roept het College op om onmiddellijk in overleg te treden om tot oplossingen te komen. De ondernemers verwachten dat anders in februari al arbeidsmigranten die nu binnen de gemeente gehuisvest zijn op straat komen te staan. 

Leden van LTO Glaskracht Nederland in Midden Zuid-Holland kunnen de brandbrief hier downloaden.

Glastuinbouw Nederland - © 2023