LTO Nederland verlengt afspraak toepassing ET-kostenregeling

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over verlenging van de zogenaamde cafetariaregeling tot en met eind 2023. Deze regeling maakt het mogelijk voor werkgevers om voor hun internationale werknemers in eigen dienst de zogenaamde extraterritoriale kosten (ET-kosten) fiscaal gunstig uit te ruilen met bruto loon.

ET-kosten zijn de extra kosten die buitenlandse medewerkers hebben als zij tijdelijk in Nederland werken voor onder meer levensonderhoud, huisvesting en reizen van en naar het thuisland.

Lees hier meer over de cafetariaregeling. Bekijk hier een folder over de regeling.

Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Glastuinbouw Nederland - © 2022