Masterclass HNT Aardbei veelbelovend van start

Glastuinbouw Nederland is vanuit het programma Kas als Energiebron een Masterclass Aardbei gestart. Er is een programma op maat vastgesteld voor het gewas aardbei. Maandagmiddag 30 januari is deze Masterclass Aardbei van start gegaan. Zo’n negentien aardbeientelers laten zich bijscholen rondom Het Nieuwe Telen (HNT).

De aftrap vond plaats bij Verdi BV in Heeswijk-Dinther. Jan Voogt nam de telers mee in het thema ‘Efficiënte benutting van warmte en CO2’. De middag bestond uit drie onderdelen:

  1. Een korte introductie van Het Nieuwe Telen en Plant Empowerment. Dit is gericht op de vraag hoe kunnen we de natuurlijke eigenschappen van planten beter benutten om duurzamer en winstgevender te telen?
  2. Ventileren en de vocht- en CO2-balans van de kas. Hoe werkt de natuurkunde van energie, temperatuur en vocht in de kas en hoe kunnen we daar beter gebruik van maken?
  3. Verneveling en verbetering van lichtbenutting en CO2. Hoe kunnen we de verneveling optimaal inzetten om de fotosynthese te verbeteren en de doseerkosten te verlagen?

Onderwerpen
In de volgende bijeenkomsten komen aan bod: Vocht beheersen met weinig energie-input door Peter van Weel; Plantgezondheid bevorderen via het wortelmilieu door Mark van der Werf; HNT vertaald naar aardbei door Bart Jongenelen; Plantgezondheid zonder uitstraling door René Beerkens en monitoren huidmondjesgedrag bij hoge instraling door Peter Geelen.

Fotobijschrift:
De groep aardbeientelers ijverig aan de slag met de online tools van het Psychrodiagram en het ventilatiemodel tijdens de eerste bijeenkomst van de Masterclass Aardbei.

Kas als Energiebron

Henny van Gurp

Glastuinbouw Nederland - © 2024