Meer vaart maken met aardwarmte

Maak meer vaart met het benutten van aardwarmte voor de energievoorziening in de glastuinbouw. Technisch kan het, zo blijkt in de praktijk, en het maakt een besparing mogelijk van een half miljard kubieke meter aardgas per jaar. Financiering en risicoafdekking vormen echter grote knelpunten.

Bestaande instrumenten dienen beter inzetbaar of geschikt te worden gemaakt voor de toepassing van aardwarmte of geothermie. Dit dringende beroep doet  LTO Glaskracht Nederland op de Tweede Kamer, die komende woensdag spreekt over energie. Binnen enkele jaren zou met geothermie tien tot wellicht twintig procent van de kassen in ons land verwarmd kunnen worden.

Op dit moment werkt de glastuinbouw op elf locaties in het land met aardwarmte. Met staatsecretaris Dijksma (EZ) is vorig jaar een versnellingsplan geothermie overeengekomen. Doel ervan was jaarlijks vier tot vijf nieuwe projecten uit de startblokken te helpen. Maar het tempo stagneert door onvoldoende eigen vermogen van glastuinders. Bovendien zijn de risico’s onvoldoende af te dekken; banken en andere financiers zijn huiverig om er geld in te steken.

Volgens voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht doen telers al het mogelijke om nieuwe initiatieven van de grond krijgen: “In de sfeer van garanties, leningen en risicoregelingen en het stimuleren van duurzame energie sleuren we hier nu meer dan een jaar aan. Voor toepassing in de praktijk zijn we echter afhankelijk van overheden, banken, staatssteuntoetsen en politieke wil en noodzaak.

”Nu de gaskraan in Groningen geknepen moet worden en Nederland voor aardgas ook niet afhankelijk wil zijn van Rusland is geothermie volgens LTO Glaskracht een uitstekende kans om verbruik aan aardgas substantieel te verminderen.

Glastuinbouw Nederland - © 2021