Meer wantsen en tripsen in de val

Met betere insectenvallen is een plaag eerder op te sporen. En kan dus ook eerder biologie uitgezet worden of kunnen we insecten wegvangen en onschadelijk maken. Hierdoor zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig om de plaag te bestrijden. Eerder dit jaar startte de publiek-private samenwerking ‘Visuele attractie van plagen’ om te komen tot een optimale monitoring en 'mass-trapping’ van plagen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de behaarde wants en de Californische trips. Voor de koppeling met de praktijk hebben telers uit de landelijke commissies Aubergine en Alstroemeria van LTO Glaskracht Nederland zitting in de begeleidingscommissie. 

In de proeven is op dit moment met name gekeken naar de condities om het onderzoek naar trips goed en effectief op te zetten. Dit vindt plaats in een windtunnel waar temperatuur, luchtvochtigheid en windsnelheid ingesteld kunnen worden. Daarnaast zijn diverse lichtinstellingen mogelijk. Lichtbron, effect van de kleur van de vangplaat, de rol van de lijm op de vangplaat en het effect van UV zijn zaken die onderzocht zijn.

Eerste resultaten
De eerste fase van het onderzoek heeft nu al interessante informatie opgeleverd. Insecten kijken met hun facet-ogen duidelijk anders. Als wij dit kunnen doorgronden dan kunnen we ze ook beter in de val lokken. De komende periode worden de proeven herhaald met trips. Daarna wordt het onderzoek voortgezet met de behaarde wants.

Wantsen gezocht
Voor de kweek van de populatie wantsen zijn behaarde wantsen uit de praktijk nodig. Indien telers behaarde wantsen hebben komen wij ze graag bij u ophalen. Neem alstublieft contact met ons op als u behaarde wantsen kunt leveren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research in samenwerking met de Lincoln University uit Nieuw-Zeeland en de Zweedse Lund University. Financiering vind plaats via LTO Glaskracht Nederland, Koppert BV en het ministerie van Economische Zaken via de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Het project is een goed voorbeeld van samen werken aan een verantwoorde glastuinbouw.

Glastuinbouw Nederland - © 2023