Meld nieuwe technieken voor MIA/VAMIL aan

De lijst met technieken die in aanmerking komen voor MIA/VAMIL wordt jaarlijks geactualiseerd. Ook dit jaar kunnen nieuwe technieken aan de lijst worden toegevoegd. Plaatsing op de lijst is mogelijk als de techniek nog geen wettelijke verplichting is en voldoet aan een van de milieudoelstellingen. Bijvoorbeeld de zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen. De milieudoelstellingen zijn o.a. het substantieel verminderen van de emissie van meststoffen, het verminderen van de waterfootprint en het verduurzamen van de gietwatervoorziening.

Als u een nieuwe techniek kent, die fiscale subsidie kan gebruiken om meer in de glastuinbouw toegepast te worden, neem dan contact op met Guus Meis.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies