Meld u aan: mogelijk nieuwe verplaatsingssubsidie provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland overweegt nogmaals een subsidieregeling open te stellen voor glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland die vanuit een buitengebied verplaatsen naar een glastuinbouwconcentratiegebied of bedrijven die binnen een glastuinbouwconcentratiegebied verplaatsen.

Of de provincie Noord-Holland de regeling openstelt is afhankelijk van de interesse onder glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland. Als de POP3-regeling doorgang vindt dan is dit waarschijnlijk in februari of maart 2019. De openstelling is dan van korte duur (maximaal twee maanden). Gedeputeerde Staten streeft ernaar om eind december een besluit te nemen over een mogelijke hernieuwde openstelling begin 2019.

Gebruik maken van de regeling
Heeft u verplaatsingsplannen en wilt u mogelijk gebruik maken van de regeling? Neem dan contact op met Yorick Rens van Greenport Aalsmeer, via yrens@spam-protectgreenportaalsmeer.nl of telefoonnummer 06 428 137 45 en meld u vrijblijvend aan.

Meer informatie vindt u hier.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies