Met kennis in je kas, ziekten en plagen uit de kas

Eén van Green Challenges in de glastuinbouw is om de plantweerbaarheid optimaal te kunnen inzetten als verdedigingsmechanisme tegen ziekten en plagen. Kennis op dit vlak staat nog in de kinderschoenen, maar langzamerhand wordt dit mechanisme verder ontrafelt en komen er ook concrete praktijktoepassingen uit.

Afgelopen jaar is binnen het Programma ‘Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid’ van LTO Glaskracht Nederland in samenwerking met Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw onderzoek gedaan naar plantweerbaarheid tegen meeldauw, zodat telers deze ziekte beter onder controle kunnen houden. Bij een hoge instraling blijkt de plant minder gevoelig te zijn voor meeldauw. Stoffen in de plant zetten dan de flexibele afweer tegen meeldauw aan. Dat aanschakelen van de afweer verloopt via het afweereiwit glucanase. Bij een meeldauwbesmetting gaat de plant dit eiwit aanmaken. Zodra de kiembuis van een meeldauwspore de plant begint binnen te dringen, maakt de plant de afweereiwitten aan. Zij produceren enzymen die het binnendringen van de kiembuis tegengaan en daarmee de infectie van meeldauw tegenhoud.

Groene middelen
In het onderzoek is ook gekeken naar de mogelijkheden van groene middelen. Er is namelijk een aantal groene middelen en meststoffen die volgens dit glucanase-principe werken, zoals bruinwieren of algenextracten. Zij zorgen ervoor dat de plant weerbaarder is, waardoor de teler bovengronds minder hoeft te corrigeren. In de praktijk worden deze ervaringen gedeeld. Dit is een mooi voorbeeld dat met meer kennis in je kas, ziekten en plagen uit je kas kan houden. Wij zijn er echter nog lang niet. Veel kennis is nodig om het verdedigingsmechanisme van een plant te doorgronden. In het meeldauw onderzoek zijn duidelijke stappen gezet. Als wij meer weten hoe en aan welke knoppen wij kunnen draaien zijn wij in staat om de plantweerbaarheid te vergroten. Daarmee hebben wij een systeemsprong naar een weerbare toekomst in plantgezondheid.

Ondernemerspeiling
De reserves binnen de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof raken echter dit jaar op. Voor de voortgang van deze programma’s zijn vanaf 2018 nieuwe financiële middelen nodig. Doen we dat niet, dan neemt de ontwikkeling van nieuwe technieken en teeltkennis af en kunnen wij ook geen beroep meer doen op extra subsidie mogelijkheid van de overheid voor strategisch onderzoek. De kennisstroom valt dan droog. Dit kan gevolgen hebben voor de bedrijven en ons maatschappelijk draagvlak. Voor vooruitgang is onderzoek belangrijk. Onderzoek dat ondernemers steunen en waaraan zij willen meebetalen. Daarom peilt LTO Glaskracht Nederland van 5 t/m 19 mei 2017 uw mening rondom dit onderwerp. Kijk hier voor meer informatie.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies