Milieurisico’s medicijnresten in water groter dan gedacht

Onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen laat zien dat de milieurisico’s van medicijnresten in water groter zijn gedacht en wereldwijd nemen die milieurisico’s toe.

Bekijk hier het bericht over het onderzoek.

De concentraties medicijnresten in water kunnen giftig zijn voor in het water levende organismen. Daarmee hebben medicijnresten een negatief effect op de voedselkringloop. Glastuinbouw Nederland brengt deze informatie onder de aandacht bij de waterschappen en het ministerie van I&W en bepleit nogmaals dat rioolwaterzuiveringen zo snel mogelijk worden voorzien van een extra zuiveringsstap voor medicijnresten. Dergelijke zuiveringsstappen zijn doorgaans ook geschikt om gewasbeschermingsmiddelen uit het water te verwijderen.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies