Minder volveldsbehandelingen dankzij scouten lelies

Bij de teelt van lelies is vooral luis en sinds kort ook trips een probleem. Drie keer per week scouten kan goede resultaten opleveren. Zo hoefde in een proef acht weken lang geen volveldsbehandelingen te worden uitgevoerd. In toenemende mate zijn ook leliebroeiers frequent aan het scouten.

De werkwijze en ervaringen van een van de leliebroeiers is als volgt. De scout gaat op maandag alle eerste paadjes in van iedere tralie. Op woensdag worden alle derde paadjes bekeken en op vrijdag alle vijfde paadjes van iedere tralie. Indien de vorige scoutsessie een toenemende plaagdruk aangaf, worden meer paadjes doorlopen, of wordt de frequentie verder verhoogd. Een aantal medewerkers heeft inmiddels voldoende kennis opgebouwd om goed te kunnen scouten.

De scout heeft een loep bij zich. Hij noteert de exacte locatie en de plaag als hij iets waarneemt. Waar nodig wordt er pleksgewijs behandeld. Door het noteren van de waarnemingen, aangevuld met extra informatie zoals buitenomstandigheden, bouwt hij data op. Deze data heeft een voorspellende waarde, aangezien ontwikkelingen zich veelal herhalen. Door tocht op het bedrijf zie je vaak op dezelfde plaatsen een plaag als eerste. Ook is de invlieg van Californische trips maar enkele korte perioden per jaar, vaak gerelateerd aan het nabij maaien van graskanten, het oogsten van graan of een teeltwisseling.

Door structureel te scouten en waar noodzakelijk direct te handelen, heeft de leliebroeier die deze werkwijze uitvoerde zijn footprint sterk verkleind.

Glastuinbouw Nederland - © 2024