Minister geeft in voortgangsbrief update over Omgevingswet

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft donderdag 26 januari een voortgangsbrief over de Omgevingswet gestuurd aan de Tweede Kamer. In deze brief gaat de minister in op het verlopen proces sinds brief van 18 oktober met de conclusie dat er brede overeenstemming is met bestuurlijke partners en het bedrijfsleven over inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Klik hier voor de tekst van de kamerbrief.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het verbeteren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat heeft ertoe geleid dat de benodigde aanpassingen voor een werkbaar en aanvaardbaar (klantvriendelijk) DSO op 1 januari 2024 mogelijk is. Uit verschillende testen is gebleken dat het DSO momenteel werkbaar is, nog kleine aanpassingen behoeft en daardoor met beperkte Tijdelijk Aanvullende Maatregelen (TAM) aanvaardbaar kan functioneren. De eisen die het bedrijfsleven hieraan stelde, waaronder ten minste eenzelfde serviceniveau als de bestaande ‘loketten’ zoals het AIM (Activiteitenbesluit) en OLO (OmgevingsLoket Online), zijn met de afgesproken trajecten voor dit jaar haalbaar.

Duidelijkheid
De minister heeft daarom een ontwerp van het Koninklijk Besluit met de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2024 als bijlage aan de Kamer meegestuurd. Het bedrijfsleven had de minister dan ook opgeroepen tot het tijdig scheppen van duidelijkheid. Als de Kamer instemt met het voorstel tot inwerkingtreding van 1 januari 2024, lijkt er een einde te komen aan jaren van uitstel en onzekerheid.

Dominique van der Hoeven

Glastuinbouw Nederland - © 2023