Ministerie SZW geeft verbindend verklaring af voor cao Glastuinbouw

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft haar besluit tot Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de cao Glastuinbouw op 12 november 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent dat de AVV vandaag in werking treedt.

De cao voor de glastuinbouw heeft een looptijd tot 1 januari 2020. De tekst van de overeenkomst is ook beschikbaar in het Engels en in het Pools (zie bijlagen). Klik hier voor de volledige tekst, zoals door het ministerie is gepubliceerd in de Staatscourant.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020