MIT open voor innovatieve mkb-ers

Mkb-ers uit Topsector T&U hebben in de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van de MIT-regeling. Topsector T&U roept dan ook alle mkb-ers uit de sector op een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe MIT.

De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 9 april tot en met 10 september 2019 en sluit om 17.00 uur die dag. Wilt u een aanvraag indienen voor een van deze instrumenten? Wacht dan niet te lang en dien deze bij voorkeur meteen in op de dag van de opening. De MIT is een algemene regeling, waar ook veel andere sectoren gebruik van maken. In voorgaande jaren was de MIT snel overtekend. De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst (first come, first serve), dus hoe sneller uw voorstel binnen is, hoe beter!

Het onderdeel R&D-samenwerking (tender) is open van 11 juni tot en met 10 september 2019 en sluit om 17.00 uur die dag.

Topsector T&U

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies