Mogelijkheden energietransitie voor telers Erica/Klazienaveen

Een groep van 21 glastuinbouwondernemers in de noordelijke teeltgebieden Erica en Klazienaveen hebben een intentieverklaring getekend om in de toekomst warmte af te nemen van energiebedrijf Tullip Energy. Hans van den Berg, procesmanager Warmte van Glastuinbouw Nederland, is beschikbaar om dit project te ondersteunen. Hierbij is het uitgangspunt dat naast Glastuinbouw Nederland en het ministerie LNV ook de regio (Greenport of provincie) dit ondersteunt.

Tullip Energy pakt dit project op in samenwerking met EBN Aardwarmte en Shell Geothermie. Het bedrijf wil oude gasputten van NAM in het gebied klaarmaken voor geothermie. Stap 1 is een pilotproject waarin wordt gekeken in welke mate de gasputten op 3 km diepte geschikt zijn om te gebruiken voor aardwarmteprojecten. Het project heeft in een latere fase ook de potentie om woonhuizen te verwarmen met de warmte uit het geothermieproject.
Het water geeft warmte af aan een warmtenetwerk dat naar woningen of bedrijven leidt. Afgekoeld water gaat een paar kilometer verder in een andere oude NAM-gasput weer naar beneden om opnieuw op te warmen tot 100 graden, waarna het in de andere put weer naar boven gehaald kan worden.

Warmwaternetwerk
De warmte kan worden gebruikt in de tuinbouw en als warm water voor huizen. Tullip Energy schat dat er wel 12 megawatt aan thermische warmte permanent uit het water te halen valt. Dat is goed om 5.000 huishoudens mee te verwarmen of een kleine tien tuinbouwbedrijven van warmte te voorzien. De schatting is dat het systeem 30 tot 40 jaar mee kan. Mogelijk zelfs langer.
De aardwarmte komt niet uit het oude, lege gasveld, dat zit dieper en is inmiddels door de NAM afgesloten. Het warme water komt uit gesteenten daarboven. Bij een bestaande put van de NAM is boren niet nodig. Dat scheelt miljoenen euro's. Bijkomend voordeel is dat in het tuinbouwgebied bij Klazienaveen nog een oud warmwaternetwerk ligt dat Tullip graag weer geschikt wil maken voor de glastuinbouwbedrijven. 

Draagvlak
Om het project mogelijk te maken wordt in het gebied ook gewerkt aan de oprichting van een regionale greenport. Zowel de provincie als de gemeente Emmen worden benaderd om medewerking te verlenen, waardoor er voldoende draagvlak lijkt te zijn voor een gebiedsgerichte aanpak. Namens Glastuinbouw Nederland zijn regiobestuurders Inge de Vries en Cees Ruhé bij de oprichting van de greenport betrokken.

Voldoende ruimte
“Dit initiatief biedt telers in het gebied goede kansen om de energietransitie gestalte te geven”, concludeert Jos van Kester, relatiebeheerder bij Glastuinbouw Nederland, na een bezoek aan de regio op vrijdag 11 februari. “Die kansen moeten ze nu uiteraard wel benutten. Voor ondernemers elders in het land kan dit een reden zijn om voor uitbreiding van hun bedrijf te kiezen voor Erica of Klazienaveen. Er is voldoende ruimte en voldoende oppervlakte beschikbaar voor glastuinbouw.”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2022