Mogelijkheid indiening projectideeën onderzoek ‘Plantgezondheid & Fyto’

De call voor projectideeën van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is vanaf 1 april 2021 weer opengesteld voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2022. Het beschikbare budget is circa € 15 miljoen per jaar. Op het gebied van Plantgezondheid en fytosanitair zijn er ook weer mogelijkheden om projectideeën in te dienen.

Voor de meeste projecten geldt dat 50% van de financiering moet worden ingebracht vanuit private partijen en 50% vanuit de publieke partijen (Ministerie van LNV). De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is op 16 mei 2021, de sluitingstermijn voor volledige voorstellen is 14 september 2021.

Kennis- en innovatieopgaven Plantgezondheid en Fytosanitair
Op het gebied van plantgezondheid en fytosanitair zijn de volgende prioriteiten benoemd:

  • Robuuste rassen voor weerbare teeltsystemen;
  • Integratie van sensoren en slimme datasystemen voor weerbare en duurzame teeltsystemen;
  • Duurzame oplossingen voor nieuwe fytosanitaire bedreigingen;
  • Vernieuwende, integrale teeltconcepten voor open en bedekte teelten gebaseerd op ecologische, agronomische en technologische aspecten;
  • Nieuwe weerbaarheidsbevorderende concepten voor plantgezondheid.

Meer informatie over de procedure en prioriteiten is te vinden via kia-landbouwwatervoedsel.nl.

Inzet Glastuinbouw Nederland  
Glastuinbouw Nederland ondersteunt dit initiatief mede door programmamanagers in te zetten voor de thema’s Energie, Plantgezondheid & fytosanitair en Water. Voor gewasoverstijgende vraagstukken liggen er ook mogelijkheden om bij Stichting Kennis In Je Kas (KijK) financiering aan te vragen. De programmamanagers van Glastuinbouw Nederland helpen ondernemers graag bij het opzetten en indienen van de indicaties en onderzoeksprojecten binnen deze thema’s. Neem voor ondersteuning en/of meer informatie op het gebied van gewasbescherming, plantgezondheid en fytosanitair contact op met Helma Verberkt, telefoon 06 203 914 77.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2021