Monitoring wantsen in chrysant van start

Telers merken dat wantsen in de chrysantenteelt de afgelopen jaren een steeds serieuzer probleem wordt. Wantsen komen meestal van buiten de kas binnen. Met warm weer aan het begin van het voorjaar kan dat al vroeg in het seizoen zijn. Maar, de meeste meldingen van wantsen, met name de behaarde wants, zijn in de zomermaanden.

Bij wantsen is de kans klein dat ze worden gevonden in het gewas. Ook op de vangplanten worden ze nauwelijks gevonden. Het is daarom vooral een kwestie van zoeken naar gewasschade. In chrysant kan dit zich uiten als koploosheid en bloemmisvorming.
Een goede betrouwbare methode om aanwezigheid van wantsen te signaleren en te monitoren ontbreekt echter nog. Juist dit kan telers helpen bij het nemen van een beslissing over het moment van inzet van middelen. Nog beter zou het zijn als wantsen effectief met vallen uit het gewas zijn weg te vangen.

Nieuwe vangtechniek
Binnen het PPS-project ‘Visuele plaagattractie’ is vorig jaar een nieuw type lichtval ontwikkeld en getest. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit type val effectief kan worden gebruik bij het vangen van onder andere behaarde wants in chrysant. In opdracht van ChrysantNL en de landelijke gewascommissie Chrysant is dit concept verder uitgewerkt tot een werkend model dat dit jaar verder wordt getest in de praktijk.

Dit voorjaar van start
Binnen dit project wordt vanaf week 17, samen met vijftien chrysantentelers, gekeken naar de mogelijkheden van deze val. Ook wordt geprobeerd de invliegmomenten inzichtelijk te krijgen in verschillende tuinbouwgebieden. Door deze kennis te delen, kan op tijd worden ingrepen waardoor de schade in het gewas beperkt blijft. Naast dat het chrysantenvak zicht krijgt in de aantallen op de verschillende bedrijven, worden de gegevens ook gebruikt binnen het PPS ‘Biodiversiteit’. Binnen dit project wordt een invliegmodel van behaarde wants gevalideerd. ChrysantNL participeert mee binnen dit PPS.

Aron Boerefijn

Glastuinbouw Nederland - © 2021