Morgen boerenacties over stikstof

Deze week gaat Farmers Defence Force weer actie voeren. Boeren en sympathisanten worden opgeroepen om op woensdag 19 februari naar Den Haag te komen. Wel met het uitdrukkelijke verzoek om niet met tractoren de snelweg op te gaan. Op donderdag 20 februari is er namelijk een debat gepland in de Tweede Kamer over het stikstofdossier. Bovendien komt er die dag een rapport over metingen en wordt op 18 februari de uitkomst van de ledenenquête van LTO Nederland gepresenteerd.

Glastuinbouw Nederland heeft via het Landbouwcollectief aangedrongen op spoedige vergunningverlening voor bestaande bedrijven en een eerlijke verdeling van de ‘stikstofruimte’. Daarnaast wordt met de provincies overleg gevoerd over de gebiedsgerichte aanpak die duidelijkheid moet geven over de verdeling van de ‘stikstofruimte’. 

Kijk voor meer informatie over de acties op www.farmersdefenceforce.nl.

Leonie Claessen

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies