Naar het werk tijdens avondklok vereist werkgeversverklaring

Het voornemen van het kabinet is aanstaande zaterdag een avondklok in te voeren in heel Nederland. Daarover is vandaag, donderdag 21 januari, de hele dag gedebatteerd in de Tweede Kamer. Op het moment dat de avondklok ingaat, geldt voor iedereen dat het verboden is om tussen 21.00 uur en 4.30 uur zich op straat te begeven zonder geldige reden. Voor werknemers en ondernemers, die gedurende de avondklok moeten werken of naar hun bedrijf moeten, bijvoorbeeld voor de zorg voor planten, geldt een uitzondering.

Zij kunnen toch de straat op om naar hun werk of bedrijf te gaan. Er wordt nog onderhandeld over de doorgang naar het Verenigd Koninkrijk. Een combitest - PCR en sneltest – is vereist, dit wordt beoordeeld als onwerkbaar. Met Duitsland wordt onderhandeld inzake het openhouden van de zogenaamde Green Lanes.

Verklaringen
Naar verwachting stemt de Tweede Kamer vanavond in met de avondklok. Als de Tweede Kamer instemt gaat de avondklok zaterdag 23 of zondag 24 januari 2021 in. De avondklok geldt vooralsnog tot 10 februari 2021 (4.30 uur) en heeft tot doel om het aantal contacten tussen mensen en daarmee de besmettingen met het coronavirus fors te verminderen.
Voor personen die vanwege hun werk toch de straat op moeten tijdens het tijdslot geldt:

  • Werknemers moeten twee verklaringen bij zich hebben, namelijk de ‘eigen verklaring avondklok’ én een ‘werkgeversverklaring’;
  • Ondernemers/werkgevers, die naar hun eigen bedrijf willen, moeten ook beide verklaringen invullen en bij zich hebben.

Formulieren
De werkgever geeft voor de periode dat werknemers voor werk in de avonduren naar buiten moeten de ‘werkgeversverklaring’ af. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen wat noodzakelijk is. Het kabinet heeft een model ‘werkgeversverklaring’ en een model ‘eigen verklaring’ opgesteld. Die verklaringen komen beschikbaar, direct na het definitieve besluit tot invoering van de avondklok en het genoemde tijdslot. Het is niet de bedoeling dat ondernemers hun eigen formulieren maken. Zodra de formulieren van de overheid beschikbaar zijn volgt informatie via de website van Werkgeverslijn land- en tuinbouw of van Glastuinbouw Nederland.

Overtreding
Beide verklaringen kunnen ofwel geprint of digitaal meegenomen worden en moeten voorzien zijn van een handtekening. Overtreding van de avondklokregels kunnen worden beboet met een boete van € 95,-. Het afgeven of gebruiken van valse verklaringen wordt strafrechtelijk vervolgd. Klik hier voor alle informatie van de Rijksoverheid over de avondklok.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2021