Nadruk op energieprijzen tijdens werkbezoek Adri Bom-Lemstra aan Limburg

Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland en van Greenports Nederland, heeft op dinsdag 18 januari een werkbezoek gebracht aan Limburg. Zij bezocht de teeltbedrijven Gipmans Planten en de paprikakwekerij van Marc en Nicole Litjens.

Tijdens het werkbezoek aan Limburg werd Adri Bom-Lemstra vergezeld door LLTB- voorzitter Léon Faassen en LLTB-bestuurder tevens regiovoorzitter van Glastuinbouw Nederland in Limburg Susanne Görtz. De actuele problematiek en met name de zorg omtrent de hoge energieprijzen werd indringend besproken. “Glastuinbouw Nederland zet vol in op lobby naar de overheid om te komen met maatregelen die glastuinbouwbedrijven kunnen helpen om stand te houden. Het is een complexe puzzel en het heeft absolute prioriteit. Als Glastuinbouw Nederland doen we dat in nauw contact met onze partners”, lichtte de voorzitter toe. Verduurzamen op lange termijn kan alleen als de sector stand houdt op korte termijn, zo is haar boodschap. “Je kan niet groen doen als je rood staat!”

Structurele samenwerking
Uiteraard werden ook actuele thema’s besproken als arbeidsmarkt, internationale werknemers, het belang van positieve beeldvorming en een goede relatie met de omgeving. Onderwerpen waar een goede structurele samenwerking tussen LLTB en Glastuinbouw Nederland belangrijk is. Leon Faassen; “We doen het sámen voor ónze leden.”
Tijdens het werkbezoek werd de samenwerkingsovereenkomst tussen LLTB en Glastuinbouw Nederland verlengd.        

Op de grote foto van links naar rechts: Nicole Litjens. Leon Faassen, Adri Bom-Lemstra en Susanne Görtz. Op de kleine foto: Bas Boots (links), Leon Faassen en Adri Bom-Lemstra.

Annemie Hermans

Glastuinbouw Nederland - © 2022