Naleving coronaprotocol nog steeds van allergrootste belang

Het coronavirus is nog zeker niet verslagen, in tegendeel. In diverse delen van ons land is sprake van een lichte opleving en in de omringende landen worden ondertussen alweer vergaande maatregelen genomen om een tweede golf te voorkomen. De oplevingen in Nederland hebben direct of indirect ook effect op de glastuinbouw.

Daarom blijft het van het allergrootste belang dat de richtlijnen van het coronaprotocol ‘Veilig werken, reizen en wonen’ van Stigas strikt worden nageleefd. Er is inmiddels een nieuwe versie van het protocol beschikbaar (versie 3). Klik hier voor de meest actuele versie van het protocol op de website van Glastuinbouw Nederland.

Consequenties opleving
Met name op het gebied van arbeid worden telers weer vaker geconfronteerd met de consequenties van de opleving van corona. Dat varieert van vakantiekrachten die tijdelijk niet mogen werken op een bedrijf, omdat zij woonachtig zijn in een gemeente waar een uitbraak is, tot migranten die terugkomen uit bijvoorbeeld Roemenië en eerst twee weken in quarantaine moeten. In de media krijgt ook de hoogste landelijke besmettingsgraad van Rotterdam veel aandacht. Daar wonen ook aardig wat mensen die in het Westland of Oostland werken.
Kortom, het is ook voor teeltbedrijven zaak om extra aandacht te blijven besteden aan de richtlijnen van het protocol.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020