Natasja van der Lely kwartiermaker Gezondheid & Geluk bij Glastuinbouw Nederland

De glastuinbouw beter positioneren als producent en leverancier van gezondheid & geluk, dat is de komende zes maanden de uitdaging van Natasja van der Lely bij Glastuinbouw Nederland. Op maandag 1 maart is zij begonnen aan deze interessante en boeiende opdracht.

Met een actieve benadering van het thema Gezondheid & Geluk heeft Glastuinbouw Nederland de ambitie om de positionering van de Nederlandse glastuinbouw te versterken op dusdanige wijze dat de omgeving de glastuinbouwsector een warmer hart gaat toedragen. Dat is nodig om de maatschappelijke positie van de sector te verstevigen. Gezondheid & geluk biedt mogelijkheden om positief ingebed te worden in de (arbeids)markt, in beleidsagenda’s en instrumentarium, zo is onder andere te lezen in het jaarplan 2021. Glastuinbouw Nederland gaat de uitdaging aan om de regie te pakken op tal van initiatieven, deze aan elkaar te verbinden en daadwerkelijk actie te nemen. Zo blijft de glastuinbouw een verantwoorde, financieel gezonde en toekomstbestendige sector waar ondernemers trots op mogen zijn.
Om dat te realiseren is Natasja van der Lely tijdelijk aangesteld als kwartiermaker. In samenspraak met de leden van Glastuinbouw Nederland wil zij acties ondernemen en programmeren en zodoende een fundament leggen voor dit belangrijke en ambitieuze programma.

Thema Gezondheid en Geluk
Natasja is een geboren Westlandse en momenteel woonachtig in Rotterdam. Ze studeerde onder andere economie, marketing en sociale wetenschappen. Vijftien jaar geleden stapte ze de voedingswereld in als strategisch adviseur bij innovatietrajecten van verschillende bedrijven. De laatste acht jaar houdt ze zich bij Koppert Cress bezig met voeding, gezondheid en geluk. Zo organiseerde ze het GroenteCongres en DNA Diner, initieerde ze projecten en netwerken op het gebied van jeugd, gezondheid en geluk in relatie tot voeding en leefstijl en stond ze aan de basis van een programma voor het verwaarden van plantinhoudsstoffen (Vers+).

Glastuinbouw Nederland - © 2021