Nederland neemt met circulair klimaatsysteem deel aan Dubai EXPO 2020

Met een paviljoen dat geen traditioneel gebouw is, maar een tijdelijk klimaatsysteem gebouwd met lokaal aanwezige bouwmaterialen neemt Nederland deel aan de Dubai EXPO 2020. Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is betrokken bij de totstandkoming van het concept.

Tijdens deze wereldtentoonstelling kunnen deelnemende landen en bedrijven uit de publieke en private sector zich profileren op het gebied van techniek, economie en sociaal-cultureel. Op zondag 9 december werd het ontwerp voor het Nederlands paviljoen onthuld. Dit werd gedaan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het consortium Dutch Dubai.

Zintuigen prikkelen
Het paviljoen bundelt alle benodigde kennis en technologie op het gebied van paviljoenbouw, architectuur, interactieve bezoekerservaringen, circulariteit en duurzaam bouwen. Het thema dat centraal staat is ‘uniting water, energy and food’ en laat de verbinding zien die Nederland weet te leggen tussen duurzame energie, watermanagement, agricultuur en circulariteit. Het ontwerp is een circulair klimaatsysteem waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in stilte, warmte, koelte, licht, duisternis, agricultuur en water. Hierdoor ervaren bezoekers op de meest zintuiglijke manier de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van het innovatief oogsten van water, energie en voedsel. Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) draagt bij aan het circulaire voedselproductiesysteem in samenwerking met Koppert Cress.

Tijdelijk circulair klimaatsysteem
Het paviljoen wordt gebouwd met lokaal aanwezig bouwmateriaal waardoor transport tot een minimum wordt beperkt. Alle materialen worden na afloop teruggegeven of krijgen een andere toepassing. Door deze aanpak wordt de ecologische footprint van het paviljoen tot zo goed als nul gereduceerd.

Bekijk de foto's van het paviljoen onder dit bericht onder 'Downloads'.

Meer informatie
Meer informatie treft u op www.dutchdubai.com en www.rijksoverheid.nl/dubaiexpo2020.

SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw) is een initiatief van LTO Glaskracht Neder­land en heeft voor de uitvoering van haar innovatieprogramma een alliantie met het ministe­rie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

SIGN

Peter Oei

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies