Nieuw cursusseizoen duurzaamheid met HNT en Plantweerbaarheid

In januari 2019 gaan weer nieuwe cursussen van start in het kader van Duurzame Verantwoorde Glastuinbouw: basiscursus en vervolgtraining Het Nieuwe Telen (HNT) en cursus Plantweerbaarheid. Glastuinbouw Nederland organiseert deze cursussen met financiële ondersteuning van Kas als Energiebron.

Er staat een team van ervaren docenten klaar om de inhoud van de cursussen te verzorgen. Voor Plantweerbaarheid zijn dat Wilma Windhorst (Agropoli) en René van Gastel (Groeibalans) in afstemming met de specialisten plantgezondheid binnen Glastuinbouw Nederland. De basiscursus en vervolgtraining HNT worden in het seizoen 2018/2019 gegeven door Jan Voogt (Hoogendoorn Growth Management), Peter Geelen (plantmonitoring.nl), Hans Pronk (Pronk Consultancy) en Annemiek Bosma (Binnendijk Teeltadvies).

Nieuw: Gastlessen
In de nieuwe cursussen wordt ruimte ingepland voor gastlessen. Zo kan bijvoorbeeld in de basiscursus HNT kennis worden gemaakt met aspecten van plantweerbaarheid en in de cursus Plantweerbaarheid wordt de invloed van klimaataspecten en de rol van HNT door een gastdocent behandeld.

Cursusoverzicht
De volgende cursussen staan gepland:

Cursus  

Teelt 

Middagen     

Kosten

Start

Plantweerbaarheid

Snijbloemen Substraat

3

€ 500

15 januari 2019

Plantweerbaarheid

Potplanten

3

€ 500

16 januari 2019

Basiscursus HNT

Alle teelten

8

€ 725

Januari 2019

Basiscursus HNT

Sierteelt

8

€ 725

5 februari 2019

Vervolgtraining HNT

Glasgroente

4

€ 375

15 januari 2019

Vervolgtraining HNT

Sierteelt

4

€ 375

22 januari 2019

Vervolgtraining HNT

Tomaat

4

€ 375

30 januari 2019

Vervolgtraining HNT

Paprika

4

€ 375

12 februari 2019

         

Meer info per cursus:

Colland subsidie
Voor medewerkers is in principe 50% subsidie vanuit Colland mogelijk. De declaratie daarvan dient de werkgever zelf te verzorgen. Meer info over Colland subsidie voor cursussen vindt u hier.

Aanmelden en meer informatie
Het is nu al mogelijk om een plek voor een van de cursussen te reserveren. Tevens kun je daarbij voorkeur voor start periode, regio of andere wensen aangeven. Inschrijving wordt in een later stadium definitief als de data bekend zijn en er voldoende aanmeldingen zijn.
Aanmelden voor de basiscursus kan hier.
Aanmelden voor de vervolgtraining kan hier.
Aanmelden voor de leergroep Weerbaar telen kan hier. Heeft u nog vragen, neem dan voor Plantweerbaarheid contact op met Arthur van den Berg, (06 237 579 68), avandenberg@spam-protectglastuinbouwnederland.nl en voor de cursussen HNT met Aat Dijkshoorn, (06 816 136 27), avandenberg@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en Glastuinbouw Nederland.

Kas als Energiebron
Glastuinbouw Nederland - © 2020