Nieuw pensioenstelsel

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij één werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen.

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Pensioen wordt met wetten geregeld. Op dit moment is de pensioenwet onder constructie en wordt hierover in de kamer gesproken.

Wat verandert in het pensioenstelsel in Nederland?
De grote verandering is dat straks meer individueel pensioen wordt opgebouwd en dat je zelf kunt zien wat er voor jouw in het pensioenpotje zit. Als werknemer zie je waar jouw pensioenpremie naartoe gaat.

Voor werknemers is het pensioen inkomen voor later. Met een beschikbare premieregeling, de officiële naam voor pensioenregelingen met een eigen ‘spaarpot’ kun je individueel zien wat er voor jou wordt opgebouwd.

Solidaire pensioenregeling
In de land- en tuinbouwsector is gekozen voor een solidaire pensioenregeling. Ons pensioenfonds belegt voor iedereen samen, deelnemers hebben geen individuele keuze om bijvoorbeeld wat aanvallender of defensiever te beleggen. Het rendement dat ermee behaald wordt, wordt verdeeld van jong naar oud.

Sociale partners kunnen een solidariteitsreserve afspreken om onvoorziene risico’s op te vangen. We hebben dus ook zelf nog de nodige zaken te regelen voor we de overstap naar een nieuwe pensioenregeling kunnen maken.

Ingrid Blom-Meeusen

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023