Nieuwe besluiten Ctgb: oa Etiketuitbreidingen Armicarb en Karma en herregistraties PreFeRal en Acaristop

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in de oktobervergadering weer een aantal besluiten genomen. Voor het totaaloverzicht van de besluiten vindt u een download onderaan dit bericht. Voor de glastuinbouw en zomerbloemensector zijn de volgende besluiten van belang.

Uitbreidingen gewasbeschermingsmiddelen via een wederzijdse erkenning:

Armicarb (13856N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof kalium waterstofcarbonaat voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de bedekte teelt van komkommer, courgette, augurk, tomaat, paprika en aubergine.

Karma (13854N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof kalium waterstofcarbonaat voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de bedekte teelt van komkommer, courgette, augurk, tomaat, paprika en aubergine.

Renewals en herregistraties 

PreFeRal (12694N)
Dit insectenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Isaria fumosorosea Apopka stam 9 voor professioneel gebruik wordt toegepast in de bedekte teelten van teelt van tomaat, komkommer en sierteeltgewassen. Voor het niet-professionele gebruik is geen verlenging aangevraagd en dit vervalt hierdoor bij dit besluit.

Acaristop (13892N)
Dit mijtenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof clofentezin voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van appel, peer en in de bedekte en onbedekte teelt van aardbei, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt. Het gebruik in pruim en tomaat wordt niet langer ondersteund en kers is tijdens de beoordeling teruggetrokken. Ter bescherming van natuurlijke vijanden is een waarschuwingszin opgenomen.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen 

Envidor (12477N)
Dit mijten- en insectenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof spirodiclofen heeft een toelating in de teelt van bloemisterijgewassen met uitzondering van roos. De toelating komt te vervallen vanaf 31 juli 2020. Er geldt een aflevertermijn tot 1 januari 2021 en een opgebruiktermijn tot 1 januari 2022.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies