Nieuwe eisen licentie gewasbescherming

Er zijn een aantal zaken gewijzigd in de vereiste licentie voor gebruikers, ondernemers, loonwerkers en adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen. Dit houdt meerdere typen vakbekwaamheidsbewijzen in met daaraan gekoppeld verschillende bevoegdheden.

Bekijk hier het schema. Het vakbekwaamheidsbewijs (spuitlicentie) is verplicht gesteld door de Rijksoverheid. Zonder spuitlicentie (Bewijs voor Vakbekwaamheid) mag u geen professionele gewasbeschermingsmiddelen kopen, in bezit hebben of toepassen. Voor telers en hun personeel zijn de volgende twee vakbekwaamheidsbewijzen van belang.

Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming
Dit bewijs is bedoeld voor mensen die werken in opdracht van een ander, mits een derde persoon aanwezig of beschikbaar is die beschikt over het vakbekwaamheidsbewijs ‘Bedrijfsvoeren Gewasbescherming’. Telers geboren voor 01-01-1996 mogen volstaan met het vakbekwaamheidsbewijs ‘Uitvoeren Gewasbescherming’, mits zij geen personeel in dienst hebben die gewasbeschermingshandelingen doen.

Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming
Bewijs voor iedere professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen.

Ook dit jaar organiseert Glastuinbouw Nederland diverse kennisbijeenkomsten ten behoeve van uw spuitlicentie. Meer informatie over de spuitlicentie kunt u vinden op www.erkenningen.nl.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies