Nieuwe voorzitter Glastuinbouw Nederland Adri Bom-Lemstra geeft direct gas

Kennismaken, dat is vanzelfsprekend het kernwoord van de eerste week van Adri Bom-Lemstra als nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Wie denkt dat het daarbij vooral draait om koffie drinken en ‘elleboogjes geven’ heeft het mis. ‘Aan de slag, zo is haar motto. Dat vertaalde zich op dag 1 al in een brief aan de ministers van LNV en EZK over de ODE-compensatie, met enkele dagen later concreet resultaat. “Dat overleg staat inmiddels gepland.”

Haar kennis van de glastuinbouw staat buiten kijf, maar toch merkt Adri Bom-Lemstra aan het eind van de eerste week in haar nieuwe functie terloops op dat de organisatie nog iets complexer is dan op voorhand gedacht. “Maar dat geeft alleen maar meer uitdagingen en ook extra energie.” De bevestiging van de vele kennis die binnen Glastuinbouw Nederland aanwezig is, bezorgt haar een enorme motivatie om aan de slag te gaan. “Op de verschillende thema’s en onderwerpen, die essentieel zijn voor bedrijven in de glastuinbouw, zijn pure vakmensen actief. Het belang van veel dossiers beperkt zich niet tot onze sector, maar symboliseert de maatschappelijke relevantie van de glastuinbouw.”
Als voorbeeld noemt zij het thema Gezondheid & Geluk. “Een zeer actueel onderwerp, dat ook weer naadloos aansluit bij onze bekende thema’s energie, water, plantgezondheid en arbeid. De glastuinbouw doet er serieus toe en dat gaan we de komende tijd verder smoel geven.”

Bedrijfsbezoeken
In de eerste ronde kennismakingsgesprekken lag de nadruk op de diverse teams binnen Glastuinbouw Nederland (inclusief een gesprek met haar voorganger Sjaak van der Tak), vanaf volgende week brengt Adri Bom-Lemstra bezoeken aan de teeltbedrijven van de verschillende bestuursleden.
Reikhalzend kijkt ze vervolgens uit naar het contact met de leden; de bedrijfsbezoeken in de regio’s. “Vanwege mijn voorzitterschap van Greenports Nederland heb ik de afgelopen jaren uiteraard ook oog gehad voor de glastuinbouw buiten Zuid-Holland. Die provincie ken ik echter wel het beste, dankzij mijn werk voor de provincie. Dat maakt mij extra geïnteresseerd in de geluiden, signalen en uitdagingen uit de rest van het land. Daar hoop ik zoveel mogelijk van te horen tijdens mijn bedrijfsbezoeken in de diverse regio’s. En als ondernemers op voorhand een onderwerp bij mij willen neerleggen, schroom niet. Laat maar horen, dan gaan we aan de slag!”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021