Nog 3 dagen om aan te melden voor inkoopcollectief mobiele waterzuivering

Twee weken geleden is LTO Glaskracht Nederland in samenwerking met LTO Ledenvoordeel een inkoopcollectief voor mobiele waterzuivering gestart. Het collectief heeft als doel een ledenvoordeel te behalen op de mobiele zuivering. Samen, met meerdere glastuinders, realiseren wij het beste aanbod in de markt voor u.

De nieuwe en strengere wetgeving rondom water en emissie voor de bedekte teelt  komt rap dichterbij. In 2018 geldt een verplichte zuivering voor restwaterstromen. Er zijn verschillende opties om hieraan te voldoen. Afhankelijk van de hoeveelheid lozingswater, toekomststrategie en investeringsruimte kan mobiele zuivering een optie zijn. Met name voor bedrijven met weinig lozingswater per week, een klein oppervlak of weinig investeringsruimte is mobiele zuivering een interessante oplossing.

Aanmelden voor 1 december
Benieuwd naar de uitkomst van het inkoopcollectief en het aanbod wat hieruit voortvloeit? Om met meerdere glastuinders tegelijk het beste aanbod in de markt te selecteren, is het belangrijk dat veel leden zich melden. Inmiddels hebben ruim 50 ondernemers hier gehoor aan gegeven. Hoe meer leden zich voor 1 december melden voor de collectieve inkoop, hoe beter de onderhandelingspositie in de markt. Wilt u meedoen? Meld u dan voor 1 december aan op www.ltoledenvoordeel.nl/waterzuivering en krijg uiterlijk 20 december het collectieve aanbod toegestuurd.

Johan Schuitemaker

Glastuinbouw Nederland - © 2023