Onderdeel tillen/dragen en duwen/trekken Arbocatalogus ter toetsing aangeboden aan arbeidsinspectie

Deze week vraagt Glastuinbouw Nederland de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de geactualiseerde onderdelen tillen/dragen en duwen/trekken te toetsen voor de Arbocatalogus. Alleen door de inspectie goedgekeurde, erkende onderdelen worden opgenomen.

We willen eerlijk werk, en dat is onverbrekelijk verbonden aan veilig en gezond werken. In de Arbocatalogus staat hoe je het werk in onze sector veilig kunt organiseren en kunt voldoen aan de normen in de Arbowet. Binnen Stigas hebben Glastuinbouw Nederland, FNV en CNV de handen ineengeslagen en de hoofdstukken tillen/dragen en duwen/trekken in de Arbocatalogus geactualiseerd.

Werkzaamheden waarbij moet worden geduwd en getrokken zijn in de glastuinbouw aan de orde bij bijvoorbeeld buisrailwagens, veilingkarren, handpalletwagens. Lichamelijke klachten kunnen ontstaan wanneer te veel kracht gezet moet worden bij het in gang zetten en houden van het rollend materieel. Ook werkzaamheden waarbij moet worden getild en gedragen komen aan de orde, denk aan het tillen en dragen van zakken vaste meststoffen, fusten en dozen. Lichamelijke klachten kunnen onder andere ontstaan door het frequent tillen en/of dragen boven schouderhoogte.

Maatregelen treffen
Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen. Denk aan het voorkomen van duwen of trekken aan zware lasten, het aanpassen van het werkproces of de taakinhoud, het op de juiste wijze inrichten van de werkplek, verstrekken en gebruiken van hulpmiddelen en goede praktische voorlichting en instructie. Dit staat verder uitgewerkt in de Arbocatalogus.

Binnen Stigas worden de technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken beschreven. De kern van het werk vormt de Arbocatalogus, de onderdelen die beschrijven hoe aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kan worden voldaan.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2022