Onderhandelingen nieuwe Cao Glastuinbouw binnenkort van start

Eind dit jaar loopt de Cao Glastuinbouw af. Dat betekent dit najaar opnieuw onderhandelen. Zowel aan werkgeverszijde als aan vakbondszijde zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. Belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het in gesprek gaan met de achterban.

Vraag vakbonden
De vakbonden willen graag in gesprek met medewerkers in de glastuinbouw. In komende weken willen zij een aantal bedrijven bezoeken met dit doel. Neemt CNV of FNV contact met jou op voor een werkbezoek, dan vragen wij om daar aan mee te werken. De vakbond komt zo in gesprek met leden en met niet-leden. Fijn, ook voor ons, want de cao geldt voor alle medewerkers.

Cao-onderhandelingen volgen
Glastuinbouw Nederland sluit samen met Plantum en LTO Nederland de cao af. Aan vakbondszijde nemen FNV en CNV vakmensen deel. Op de website van Glastuinbouw Nederland zijn de onderhandelingen en laatste ontwikkelingen te volgen.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2023