Onderzoek naar het optimale lichtspectrum voor paprika

Sinds september 2018 wordt onderzoek gedaan aan jaarrond paprikateelt onder belichting door Delphy en Plant Lighting. De nog lopende belichtingsproef bij Delphy Improvement Center in twee kassen van 150m2 liet zien dat in de winter een goede productie mogelijk is, dat strekking van de internodiën moeizaam gaat en dat het lichtspectrum een fors effect heeft op zetting en productie. Het onderzoek wordt vervolgd in een 1000m2 kas en wordt voorafgegaan door een vooronderzoek bij Plant Lighting te Bunnik. Er is gekozen om in de 1000 m2 kas hybride te gaan belichten: 80 µmol/m2/s SON-T en 120 µmol/m2/s LED, waarvan het spectrum gekozen wordt op basis van het vooronderzoek.

Zes lichtspectra
Op 19 juni is het vooronderzoek gestart in de klimaatkamers van Plant Lighting. Paprika ’Mavera’ wordt bij zes verschillende lichtspectra geteeld tot aan het moment dat de eerste 4 of 5 zetsels geoogst zijn. In alle zes de behandelingen wordt het daglicht in een kas in de Nederlandse winter gesimuleerd met zonlichtsimulatoren die een vrijwel perfect daglichtspectrum genereren. Het winterdaglicht wordt
aangevuld met 200 µmol/m2/s assimilatiebelichting met zes verschillende lichtspectra:

  1. Daglicht + SON-T + LED RB + verrood (10% verrood overdag)
  2. Daglicht + SON-T + LED RB + verrood (20% verrood overdag)
  3. Daglicht + SON-T + LED RB + verrood (40% verrood overdag)
  4. Daglicht + SON-T + LED RB + verrood (5 µmol/m2/s begin nacht)
  5. Daglicht + LED RB + verrood (~30% verrood: zelfde fytochroom-balans behandeling 2)
  6. Daglicht 100%

Verrood
Dus vier hybride behandelingen waarin verrood op verschillende manieren wordt aangeboden, één puur LED behandeling en de laatste behandeling puur daglicht. Die laatste is economisch niet haalbaar in een commerciële teelt, maar laat wel zien wat onder een zonlichtspectrum mogelijk is ten opzichte van de gebruikte assimilatiebelichting. Er is gestart met planten met een bloem in de eerste oksel. De lichtsom wordt stapsgewijs opgebouwd zodat de assimilatie in balans blijft met de toenemende plantbelasting.
Hoofddoel is om te onderzoeken wat het effect van de lichtspectra is op de strekking, vruchtzetting, algehele gewasstand en tolerantie voor 18 en meer uren belichting per dag. Deze kennis wordt gebruikt in de kasproef op 1000 m2 die eind september start.

Bekijk hier het gerelateerde onderzoek.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en gefinancierd door Signify, de gewascoöperatie paprika en het programma Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2020